Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ - Μέρος IV - Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα 2013-2014
.ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα 2013-2014


Από το 2010 με τη σύναψη του εθνικού δανείου και μετά, οι κυβερνήσεις που πέρασαν ρητορούσαν περί προγραμμάτων που θα βοηθούσαν στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και στη δυνατότητά της να καταστεί ανταγωνιστική στις αγορές, προκειμένου να ανακάμψει και να σταματήσει αυτή η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας. Χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα αυτή την θέση, το νομοθετικό έργο περιοριζόταν σε μια σειρά μέτρων και νόμων, στη βάση ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος, αλλάζοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, που προκάλεσαν την παραμόρφωσή του, καθιστώντας τους πολίτες όλο και περισσότερο οικονομικά αδύναμους.


Μέσα στο 2013 σημειώθηκαν μεταβολές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής οργάνωσης με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ραγδαία μια νέα τάξη πραγμάτων, η οποία σταδιακά καταργούσε τη μεσαία τάξη και άμβλυνε τις διαφορές μεταξύ των δύο νέων τάξεων  και οι οποίες έφεραν τα δικά τους νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για τη  μια, οι πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες συνέβαλαν στη συνεχή βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης, παραχωρώντας της προνόμια, σε αντίθεση με την αλλη, όπου οι αποφάσεις τις κυβέρνησης δια της εφαρμογής των όρων του εθνικού δανείου και του μνημονίου που το συνόδευε, καθώς και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας, συνέβαλε στην αποδυνάμωσή της, καθώς καλούσε αυτής της κατηγορίας τους πολίτες να σηκώσουν όλο το βάρος της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στη δεύτερη βέβαια περιελαμβάνονταν αδύναμες οικονoμικά ομάδες (χαμηλόμισθοι, συναταξιούχοι, άνεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι). Αυτή η κατάσταση, οδήγησε στη μονόπλευρη(ως προς τη δεύτερη περίπτωση), εδραίωση άθλιων συνθηκών διαβίωσης- καθώς τους στερούσαν βασικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά-  τη δυστυχία, την απελπισία, το αίσθημα της απώλειας της αξιοπρέπειά τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλέον ως άστεγοι ή να οδηγούνται στο θάνατο και τις αυτοκτονίες.

Η πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας που ακολούθησαν, όχι μόνο δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά ήταν μαθηματικά βέβαιο (όπως και έγινε), ότι θα οδηγούσε σε δυσμενέστερες συνθήκες απομακρύνοντας την προοπτική της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης χρέους στην Ελλάδα. Τα μέτρα ως εφαρμογή του προϋπολογισμού για το 2013 ήταν καταστροφικά και δίνοντας καίριο πλήγμα στους τομείς που στηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, σημάδεψαν ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα, στις 3/ 10 /2012 ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2013 (Υπουργείο Οικονομικών) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Στουρνάρας
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χρήστος Σταϊκούρας
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιώργος Μαυραγάνης
_____

Η παρούσα έκδοση τσέπης παρέχει μια γενική εικόνα του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Τα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζονται σύμφωνα με τις διάφορες κατηγορίες δαπανών (τους λεγόμενους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013), σε συνδυασμό με σχετικά παραδείγματα για τον τρόπο που δαπανώνται οι πόροι. Αυτό θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τον ρόλο των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ και πολλών άλλων χωρών εκτός της ΕΕ.

 ___________


Οι σχεδιασμοί τρόικας - κυβέρνησης προβλέπουν τη λήψη και νέων μέτρων που, όπως λένε επίσημα, μέχρι το 2016 θα φτάσουν τα 14,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, πέρα από αυτά τα μέτρα, προβλέπει ακόμα «πρόσθετα μέτρα» ύψους 4,6 δισ. ευρώ, που ακόμα δεν προσδιορίζεται από πού θα εξασφαλιστούν.

Ανά κατηγορία, τα μέτρα προβλέπουν:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΣΚΕΛΟΣ  ΤΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ

Συντάξεις - (4,7 δισ. ευρώ)
1. Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη

2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση των παροχών εφάπαξ του 2013 και του 2014
3. Κλιμακωτή μείωση συντάξεων
4. Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί από την απογραφή
5. Κατάργηση δώρων στις συντάξεις
6. Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων
7. Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων
8. Μείωση συντάξεων αιρετών
9. Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών
10. Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ

Μισθολογική δαπάνη - (1,2 δισ. ευρώ)

1. Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον
2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση γενικού μισθολογίου (πλην ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)
3. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (εκτός ενστόλων)
4. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (ενστόλων)
5. Κατάργηση δώρων στο δημόσιο τομέα
6. Νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία / προσυνταξιοδότηση
7. Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ
8. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στους υπαλλήλους της Βουλής
9. Κατάργηση εξαιρέσεων ενιαίου μισθολογίου
10. Μείωση βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών
11. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων
12. Αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) και του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου (ΚΕΔΣ) στο Δημόσιο
13. Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών
14. Μείωση προσωπικού σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
15. Μείωση προσλήψεων

Υγειονομική περίθαλψη - (455 εκατ. ευρώ)

1. Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Νέος Υγειονομικός Χάρτης
3. Μείωση λειτουργικών δαπανών νοσοκομείων

Κοινωνικά επιδόματα - (210 εκατ. ευρώ)

1. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων
2. Εξορθολογισμός, δηλαδή, μείωση - κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων
3. Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
4. Περικοπές σε ειδικά επιδόματα ανεργίας
5. Εξορθολογισμός κανόνων, δηλαδή, αναζήτηση τρόπων κατάργησης αποζημίωσης μετακίνησης για ασθενείς και άτομα με αναπηρία
6. Μείωση ειδικών προγραμμάτων γεωργίας

Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα - (385 εκατ. ευρώ)

1. Περικοπή στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2. Μείωση των μη μισθολογικών δαπανών των υπουργείων

Αμυνα - (303 εκατ. ευρώ)


1. Μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες
2. Μείωση λειτουργικών εξόδων
3. Κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων
4. Επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών
5. Ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών

Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ - (249 εκατ. ευρώ)

1. Αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ / μείωση λειτουργικών δαπανών
2. Περικοπή επιχορηγήσεων Κρατικού Προϋπολογισμού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης
3. Ενταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο

Εκπαίδευση - (86 εκατ. ευρώ)

1. Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών
2. Μείωση λειτουργικών δαπανών ΑΕΙ - ΤΕΙ με συγχωνεύσεις
3. Μείωση επιχορηγήσεων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός και Αθλητισμός)

Τοπική Αυτοδιοίκηση - (50 εκατ. ευρώ)


1. Περικοπή αποδόσεων από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
2. Περικοπή αποδόσεων από ΣΑΤΑΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΣΚΕΛΟΣ  ΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ

Προσαρμογές Φορολογικού Συστήματος - (1,9 δισ. ευρώ)

1. Μείωση φορολογικών επιστροφών στους αγρότες
2. Επίδραση από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη
3. Μείωση της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ στους αγρότες
4. Περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα
5. Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων (φορολογία πλοίων βάσει χωρητικότητας)
6. Εξίσωση στο πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών
7. Τέλος - φόρος καπνιζόντων για χώρους διασκέδασης και εστίασης
8. Φορολόγηση των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ.
 

Απόσπασμα από τον ιστοχώρο AV

____Ενδεικτικά, για την εξασφάλιση εισόδων για το 2013 θα αναφέρω τον νόμο >>>  που περιελάμβανε και την οριζόντια διακοπή της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, από το Νοέμβριο του 2012 (ένα μήνα πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων) πολύτεκνων μητέρων.
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΒΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΑΝΑΣ 

1.Με την παρ.ΙΑ.2 σελ.5604 του πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.40 93/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012):
«Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 κ.ά», καταργήθηκαν οι υποπεριπτώσεις 12 και 14 της ίδιας διατάξεως και κατά συνέπεια καταργήθηκαν και οι συναφείς διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3631/2008 και τα άρθρα 42 και 43 του Ν.3918/2011 και η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006, με συνέπεια να καταργηθούν τα πολυτεκνικά επιδόματα, η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για τις μητέρες που αποκτούσαν το τρίτο (3) και κάθε επιπλέον παιδί.

Καταργήθηκαν από 1/11/2012 η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, ενώ από 1/1/2013 καταργήθηκε και το πολυτεκνικό επίδομα και αντικαταστάθηκαν με το ειδικό επίδομα στήριξης τέκνων. [...]


_

Οι ομολογουμένως λανθασμένοι υπολογισμοί 1, 2χειρισμοί, (ενδεικτικές οι αναφορές), μέθοδοι και πρακτικές τόσο από την πλευρά των δανειστών της Ελλάδας, όσο και από την πλευρά της κυβέρνησης, οδηγούσαν ένα λαό στην καταστροφή και ένα κράτος στον αφανισμό του. Παρά τις ομολογίες λοιπόν, (από την πλευρά της ΤΡΟΙΚΑΣ) και τις κρίσεις που καταγράφηκαν εντός κι εκτός χώρας, η πολιτική συνέχισε να είναι η ίδια και μάλιστα ακόμη πιο επιθετική για το λαό. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό από την εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνία σε διάφορετικούς τομείς και εκφάνσεις της.

 


Τα λάθη πολλαπλασιάζονται και οι ποινές αφαιρούνται

[...]«Η αποτυχία του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την οποία ομολόγησε σε έκθεσή του την περασμένη εβδομάδα το ΔΝΤ, στοίχισε στην Ελλάδα περίπου 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ σε βάθος τριετίας το κόστος άγγιξε τα 9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα μελετητών του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Την ίδια ώρα, η ομολογία του Ταμείου συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο αναλύσεων στα διεθνή ΜΜΕ, με τη Guardian να κάνει λόγο για «πινγκ πονγκ ευθυνών» μεταξύ Κομισιόν και ΔΝΤ, το οποίο καταδεικνύει «ότι η τρόικα εξακολουθεί να είναι σήμερα όσο δυσλειτουργική ήταν και το 2010».  Για τους FT, με την πολιτική που ακολουθεί η τρόικα, η Ελλάδα θα παραμείνει κολλημένη σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και αποπληθωρισμού χρέους.»[...]


Ποιο το νόημα μιας τέτοιας ομολογίας, παραδοχής και δημοσιοποίησής της όταν αυτή δεν οδηγεί, με κάποιο τρόπο, στην ανάληψη ευθύνης και κατά συνέπεια αποκατάστασης της χώρας και αποζημίωσης του λαού της που τα τελευταία 3-4 χρόνια αθρίζει απώλειες σε ζωές και αγαθά; Όταν δεν γίνεται αυτό τότε το μόνο που εξυπηρετεί μια τέτοια κίνηση είναι στο να ξερνά στα μούτρα των θυμάτων του λάθους, αρθρώνοντάς τους απεικιακό λόγο: «σας έχουμε απένατί μας, οικονομικά και ηθικά». Ποια λοιπόν η στάση της κυβέρνησης σ’ αυτή την εικόνα της διεθνούς διαστροφής, σε μια τέτοιας σημαντικότητας δήλωση; Η αδυνατότητα πρόσβασής της στην τιμωρία, επιτρέπει τον υπεύθυνο να γίνεται συνεχώς ανεύθυνος. Ωστόσο, αυτή η αιτιολόγηση, αρκεί ώστε να γίνεται αποδεκτό και κατανοητό, ως απάντηση στο ερώτημα: πώς γίνεται όταν ο λαός που υφίσταται αυτά τα «λάθη» να απαξιώνεται; Ακόμη και για 700€ οφειλής να πλειστηριάζουν το σπίτι (αξίας 60.000€); Στην νέα πραγματικότητα, οι νομοι γράφονται προκειμένου να γνωρίζουμε τι είμαστε υποχρεωμένοι να μην τηρήσουμε. Για την κυβέρνηση, ήταν ως να μην ειπώθηκε. Καμία αναφορά. Και κανενός τύπου αποκατάσταση. Εάν η Ελλάδα είναι υπό το καθεστώς  "εκτάκτου ανάγκης", γιατί δεν ανακοινώνεται επίσημα; Γιατί λειτουργούν ως να είναι η κρίση διαχειρίσημη  και από την άλλη ασκούν πολιτική ακραίας λιτότητας και την επικοινωνούν ως μια προσωρινή, μικρής διάρκειας κατάσταση, στην οποία οι πολίτες πρέπει να σιωπούν και να μην μιλούν;

 
Οι πολλαπλασιαστές φταίνε..
 και οι πολλαπλιασιαστές ξανα-φταίνε
κι έτσι
πολλαπλασιάζονται τα σφάλματα και οι ποινές αφαιρούνται


Έσπασε το φράγμα του αποκλεισμού στο “αδύνατο να συμβεί”. Αυτή η πρόσβαση στην δυνατότητα του αδύνατου ίσως να γίνει και ο τόπος αντίστασης. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον εχθρικό, που οργανώνει και ρυθμίζει μόνον σχέσεις υπο-χρέωσης, εκμετάλλευσης, οδηγούνται τα πράγματα στα άκρα. Να παραιτηθεί ο Ρεν για εγκλήματα κατά της Ελλάδας
(«Daily Telegraph»)
Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για τα καταστροφικά σφάλματα της τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του «διεθνούς νομισματικού ταμείου» (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, όπου η ανεργία των νέων μόλις έφτασε στο 58.3%. Παρά την ολέθρια ετυμηγορία που μόλις εξέδωσε το ΔΝΤ, κανείς δεν παραιτήθηκε· κανείς δε στερήθηκε ούτε ένα ημερομίσθιό του· κανείς δεν εξέπεσε του αξιώματός του.

Στις 28 Απριλίου 2013 ψηφίστηκε από τη βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιείχε σημαντικές αλλαγές σε μία σειρά επαγγελματικών κλάδων. Το πολυνομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 168 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφιας, άλλα και ανεξάρτητους.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013


Αντιδράσεις για διατάξεις του πολυνομοσχεδίου σημειώθηκαν κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης που οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών. Αυτή υπήρξε η 4η επιστράτευση επαγγελματικού κλάδου τον τελευταίο χρόνο.

Συλλαλητήριο ενάντια στις απολύσεις Κυριακή 28.4.2013 στο Σύνταγμα.

«Απόσπασμα από το
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ε.Ε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε έκτακτη συνεδρίασή της, με αφορμή την επικείμενη κατάθεση από την Κυβέρνηση του πολυνομοσχεδίου την Πέμπτη, 25 Απριλίου και την ψήφισή του με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με το οποίο υλοποιεί τις δεσμεύσεις της προς την τρόικα για 15.000 απολύσεις και την υπαγωγή 25.000 δημοσίων υπαλλήλων, σε καθεστώς διαθεσιμότητας, συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τη διατήρηση των χαρατσιών και τη συνέχιση της φοροληστείας των χαμηλών εισοδημάτων, αντιδρώντας άμεσα σ' αυτήν την πολιτική που διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες και κατεδαφίζει το κοινωνικό κράτος.»Πηγή: Ολο το κείμενο του πολυνομοσχεδίου που συμφώνησε η κυβέρνηση με την Τρόικα – Τι αλλάζει, τι καταργείται | iefimerida.gr


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσημα Πρακτικά της ΣΚ', 19 Ιουλίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου


ΦΕΚ 2457
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις
Το άρθρο 14 πέρασε με 168 ψήφους
Το άρθρο 30 πέρασε 157 ψήφους
Τα άρθρα 74, 76, 77, 78, 80, 82, 90, 91, 93, 103 πέρασαν με 153 ψήφους
Το άρθρο 81 πέρασε με 152 ψήφους
Τα άρθρα 105 και 106 πέρασαν 155 ψήφους.

Το φορολογικό σύστημα με όλες τις μεταβολές, οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, η ανεργεία, οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τα δάνεια, οι χαμηλοί μισθοί σε επίπεδα που καθιστούν τους πολίτες αδύναμους να ανταπεξελθουν στις βασικές τους ανάγκες, καλλιεργούν την απελπισία και οδηγούν τους ανθρώπους στην αυτοκτονία· όσοι δε μέχρι στιγμής επιζούν, είναι εν δυνάμη θύματα της πολιτικής της εξόντωσης. Εκτίθεται ο ελληνικός λαός και όχι μόνο, σε θανατηφόρες συνθήκες με νόμους που παραβιάζουν το σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
__Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέσα στο 2013 δεν επέφεραν τα "αναμενόμενα" αποτελέσματα, τροικα και κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό για το 2014 λείαιναν το έδαφος για ακόμη πιο σκληρά και εξοντωτικά μέτρα. Κατατέθηκε στη βουλή για συζήτηση το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014 και το 90% των εδράνων των βουλευτών ήταν αδεια. Με αυτόν τον προϋπολογισμό πρόκειται για γίνουν σοβαρές αλλαγές στο φορολογικό, στις συντάξεις και μισθούς που θα έπλητταν τους πολίτες, θέτοντας σοβαρό θέμα για την επιβίωσή τους. Αξιοσημείωτο λοιπόν ήταν, ότι το ποσοστό των απουσιών ήταν τόσο μεγάλο, που δεν αντιλαμβάνομαι πώς αιτιολογείται στις 7/12/2013, η υπερψήφισή του. Με ποια μελέτη, συζήτηση και ανάπτυξη θέσεων και εκτιμήσεων έγινε αυτό;
"Ο προϋπολογισμός της φτώχειας και της δυστυχίας. Αυτός που στέλνει το οικονομικά αδύναμο μέρος των πολιτών στην απελπισία", όπως χαρακτηριστικά είπε ο Παναγούλης στη Βουλή την ημέρα της ψηφοφορίας του ( 8/12/2013).


ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιάννης Στουρνάρας 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χρήστος Σταϊκούρας
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιώργος Μαυραγάνης


Τίθενται όμως κάποια βασικά ερωτήματα:

-γιατί οι κυβερνήσεις σε αγαστή συνεργασία με την ΤΡΟΙΚΑ, επιλέγουν την πολιτική του αφανισμού- εστιασμένη σε συγκεκριμένη ομάδα πολιτών του ελληνικού λαού- όταν εν γνώση τους, τόσο η ευρώπη όσο και η κυβέρνηση, είναι αναποτελεσματκή και κυρίως έχει ως συνέπεια θανάτους, αυτοκτονίες και τη δημιουργία των συνθήκων για επιδείνωση αυτής της κατάστασης;

-θα ήταν άτοπο να μιλάμε για γενοκτονία όχι σχηματικά αλλά κυριολεκτικά ως επιδιωκόμενο στόχο;

Στο ανάρτηση που θα ακολουθήσει θα αναπτύξω τις παρακάτω ενότητες, επιλέγοντας να επιμείνω ιδιαίτερα σε κάποιες από αυτές.

1) Αντισυνταγματικότητα της δανειακής σύμβασης και μνημονίου.
2) Ποινικές ευθύνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ εξαιτίας αναληθών στατιστικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να καταστεί αναγκαία η έκθεση της χώρας σε δανεισμό.
3) Φορολογικό - Φόρος ακινήτων (χαράτσι)
4) Εργασιακό - Ανεργία
5) Επίπεδα και διαχείριση της φτώχειας (με ποια κριτήρια οριοθετείται).
6) Πληθωρισμός
7) Ιατρική περίθαλψη - Πρόσβαση στην Υγεία και τα Φάρμακα
8) Πλυστηριασμοί ακόμη και πρώτης κατοικίας.
9) Ανεξόφλητα δάνεια -Νόμος για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά 3869/2010. (σε μορφή pdf)
10) ΔΕΗ
11) Μετανάστευση
12) Άστεγοι
13) Αυτοκτονίες
14)  Υπογεννητικότητα


Η ανάρτηση αυτή, που αφορά στην κρίση χρέους στην Ελλάδα, μένει "ανοιχτή", καθώς θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξή της τόσο για το τρέχον έτος (2013) όσο και γι αυτά που θα ακολουθήσουν - με δεδομένο ότι το γενοκτονικό έργο θα προχωρά ακάθεκτο και δεν θα έχει σημειωθεί αυτό που θα καθιστούσε το παρόν πόνημα, ανεπίκαιρο (ελπίζοντας πάντα για το αντίθετο).

.
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου